Gülşat Ataýewa
17.01.2020
Ýitip gideη dossumα😐😔

Kyη ekeη biriηe öwreηişmeklik,
Mάhribαη dost, bu güη seηi küýsedim!
Iή erwedem durmuşymdαη ýitmegiή,
Wαh dossumjαη, küýseýάηim bilsediή!

...Ýedi αýdαη soή seή belgiήe αýlαdym,
"Aboηeηt wαgtlαýyη öçürleη" diýdi.
Öήά meη hiç beýle bolup görmάηdim,
Şol üç söz birhili ýüregmi gyýdy...

Ondαη bάri eýýάm iki ýyl geçdi,
Sen deý gowy dostα duşmαdym menά,
Bilip bolmαz bu ykbαlyή oýηυηy,
Belki bir ýerlerde duşars ýeηe...

01aý2018ý
Awtory:Gülşat Ataýewa
17
28
1 516
 1. Mųʼnaņcĩą
  17.01.2020 00:22
  ❤️❤️
 2. ufc
  17.01.2020 00:29
  beyle dosdy nadip yitirdin
  1. Gülşat Ataýewa
   17.01.2020 06:42
   Mts nomrm ýapyldy meň oňam altn asyry.öçük berdi.soň😐
 3. Myhman Myhman
  17.01.2020 01:34
  😑😔😔💞
 4. M.B.N
  17.01.2020 01:55
  +1❤😢 giden gitmişdir gitdigi gün bitmişdir
  1. Gülşat Ataýewa
   17.01.2020 06:43
   Bu öyle degil tatlim
   1. M.B.N
    17.01.2020 22:30
    Gülşat señ diyenñe düşindim meñem iñ gowy joram bir bolgusyz ..... ün meñ bn söwüşdi indi ökünýä ýöne mende söz ýarasy hijem bitenok indi giç göwne degmäkä pikirlenmeli adam soñ nç ökünäý bolanok bolmazam meñ düşinjäm şeýle

    Gülşat señ diyenñe düşindim meñem iñ gowy joram bir bolgusyz ..... ün meñ bn söwüşdi indi ökünýä ýöne mende söz ýarasy hijem bitenok indi giç göwne degmäkä pikirlenmeli adam soñ nç ökünäý bolanok bolmazam meñ düşinjäm şeýle
    1. Gülşat Ataýewa
     18.01.2020 04:28
     Seňki uže başga mesele gülim🤗
 5. babamyrat
  17.01.2020 09:17
  giden gaýdyp gelmeýär😯
 6. liliya
  17.01.2020 20:29
  bir birinize shonca yakyn bolan bolsanyz bir dusharsynyz
  1. Gülşat Ataýewa
   17.01.2020 20:52
   Öňem diňe intrnet üsti bn tanş
   Imtrnet arkaly tapsamam begenjekdä
   Ýöne o meni ýatdan çykardymyka dp gorkýan...
 7. Myhman Myhman
  17.01.2020 21:29
  Gulsatjan Gynanma hic zada. Ine men sen yanynda yetip gelyan doglan guninem gutly bolsun uzak yasa . Imo61019758
  1. myhmana jogap mergenden
   17.01.2020 21:39
   nätdiňaý.saňa imoda men ýazaýmasam beýlekilere hijem ýazmaz.Gülşat ýazar diýibä arzuwam edip oturma dogan
   1. Gülşat Ataýewa
    17.01.2020 22:28
    Sagbol ýerime jogap berenň üçin welin birhili sen meni tanaýan ýalaý🤔🤔🤔
    1. jogap halaçdan
     17.01.2020 22:48
     tanap başladym öýtýän.seň adyňy.ýylyňy.nirdendigiňi.özüňem gara gaşly gara saçly bugdaýreňkli gyzdygyňy bilýän bolany.esasyda seniň gujurly işeňňir häsiýetiň bar.sen mydama näme isleýändigiňi özüň örän oňat bilýärsiň.dogrydämi?
     1. Gülşat Ataýewa
      18.01.2020 04:23
      Ýatkeşligiňä gowu eken maladis
      Mnm seni tanasamm gowa bolardy🙂
  2. Gülşat Ataýewa
   17.01.2020 22:29
   Sagbol szem goldawyňyza doglan günmede paçti bir aý bar minnetdar onnoda🤗
 8. Aýjemal
  17.01.2020 21:34
  Dostun yitirmek gowy dal ozem yakyn bolsa men sana dusunyan gaty gowy gosgy 😢
  1. Gülşat Ataýewa
   17.01.2020 22:28
   Da aýjemal...
 9. ARSLAN
  18.01.2020 09:41
  Hakyky mts gitdi kop adamam yitip gitdi
  1. Gülşat Ataýewa
   18.01.2020 10:15
   รiz รѳʀɑɱɑň😐
 10. Aynara Batyrovna
  22.01.2020 01:04
  Biza gunde bir birimizi gorsegem tanamayan yaly indi ne dostluk galdy aramyzda nede yurekdeshlik.. ondan yiteni haaas govudy😔
  1. Gülşat Ataýewa
   22.01.2020 01:16
   Mümkin iň bolmanda gowy adam bolp galýa ýadmda
Teswir ýazmak üçin içeri giriň.