Her gün praktiki we gyzykly zatlar öwrenmek isleýäňmi? Onda dogry ýerdesiňiz! Öwrenmelini ýükle wagt ýitirmede başla, hemişe 1 ädim öňde bol!
Bellik:Google Playdan yükleseniz göwrümi 4Mb