TSOLTANOV resmi web sahypasyna hoş geldiňiz!

BIZ KIM

Biz  internet we mobil programmalaryny türkmen dilinde döredip  türkmen  tehnologiýa dünýäsine goşant goşmak üçin işleýäris. Döretýän proýektlerimizde görnüşi ýaly maksadymyz, halkymyza tehnologiýany we internedi türkmen dilinde has giňişleýin ýetirmekdir.

Öz işlerimizden daşary:

 • Web sahypalary  islege görä taýýarlamak.
 • Andriod programmalary islegä görä taýýarlamak.
 • Ýokary derejede logo, cover ýasamak.

 

Maslahat berip bileris:

Aşakdakylar hakynda biz bilen habarlaşyp maglumat alyp bilersiňiz

 • Täze web saýt açmak hakynda
 • Domain we Hosting saýlamak hakynda
 • Internet we Tehnologiýa degişli meseleler hakynda

 

Taýýar proýektlerimiz:

Android üçin taýýar programmalarymyz:

 • Öwrenmeli APP owrenmeli.biz web sahypasyny programmasy.
 • Älemgoşar APP  Suratlar Älemi. Içinde dürli suratlary görüp bilersiňiz.
 • Forum APP Forum sorag jogap sahypasynyň android programmasy.

Geljek günlerdäki proýektlerimiz:

 • okamaly.biz Ýakynda ulanyşa giriziljek bu web sahypada orta, ýokary okuwlara we ylym-bilime degişli  peýdaly maglumatlar we kitaplar bolar.
 • ADS hyzmaty.
 • tehno.tsoltanov.com  Türkmen dilinde dünýä tehnologiýa habarlary

Habarlaşmak üçin aşakdaky düwmä basyp bilersiňiz

[button-blue url=”//tsoltanov.com/habarlasmak/” target=”_self” position=””]Habarlaşmak[/button-blue]