Älem sesi 1.1 wersiýasyndaky täzelikler:
– Käbir ýalňyşlyklar düzedildi
– Telefona ýüklenen aýdymlar üçin “ýüklänlerim” penjiresi goşuldy
– Ýüklenen aýdymlary Offline şekilde diňlemek funksiýasy goşuldy
Ýüklemek üçin: https://goo.gl/T4D2uf
Categories: Bildiriş

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *