Älemgoşar atly android programmasynyň täze wersiýasy çykdy!

Älemgoşar hakynda gysgaça:

Älemgoşar arkaly dürli görnüşdäki suratlary aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz.
HD suratlar bilen birlikde Sözli suratlar hem ýetirilýär. Nakyllar, Degişmeler, Şahyr sözleri we başga-da birnäçe hatly suratlary Älemgoşarda görmek bolýar.

Soňky wersiýasyndaky täzelikler hakynda:

– Ulanyjy üçin registrasiýa goşuldy
Indi her kim Älemgoşar programma agza bolup surat we tekst paýlaşyp bilerler
– Tekst we suratlar aýry penjirä ýüklendi
– Dizaýnda kiçiräk üýtgeşmeler edildi
– Profil sahypasy goşuldy
Täze wersiýa geçmek üçin şu ýere basyň: https://goo.gl/MbgFMt
Categories: Bildiriş

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *