Peýdaly atly programma internetli we internetsiz işläp, türkmen dilinde dürli peýdaly maglumatlary ulanyjylara ädim ädim düşündirýär.Programma diňe android  telefonlar üçin niýetlenilip çykarylandyr.

Programmada häzirlikçe ýeterlik ýazgy tapylmasada geljekgi günlerde has köpeler diýip size ynamly umyt berýäris. Wagtymyz çäkli bolandygy üçin ýazgylar az ýada 1 bolup biler. Sabyr edip ajaýyp pikirlerimize we täze ýazgylarymyza garaşarsyňyz diýip biz hem ynamly umyt edýäris.

Programmany şu ýerden ýükläp bilersiňiz: https://goo.gl/BA7fwi

 

Categories: Bildiriş

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *